»
»

- Cách nhiệt

23-cach nhiet

Mái che cửa đi có bọc đáy

23-cano

- Mái che cửa đi không bọc đáy

23-canopy

Cầu thang

23-cau thang

- Cửa lam gió

23-cua lam gio

Kết cấu sàn

23-ket cau san 1

Mặt dựng – viền

23-cano 23-mat dung - vien

Sàn thép

23-san thep

Google+ Google+ Google+
Nhà thép tiền chế, lắp dựng nhà xưởng Nội thất Miền Nam
4 2520